Prof. Dr. Murat ALTINTAS


Prof. Dr. Murat ALTINTAS

Bolu Abant İzzet Baysal University / Üniversitesi

Konu:
Sağlık İstihbaratı Ve Siber Saldırılar

Özgeçmiş:
Lise eğitimini T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra sırasıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden Lisans, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) bölümünden Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden Doktora derecesi almıştır. 2012 yılında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından Finans alanında Doçentlik unvan ve yetkisini kullanım hakkı elde etmiş, 2017 yılında ise T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden yine aynı anabilim dalında gereken akademik aşamaları başarıyla tamamlayarak Profesörlük unvan ve yetkisi almıştır. Akademik hayatında çeşitli idari görevler de bulunan Prof. Dr. Altıntaş, başta Aselsan A.Ş. olmak üzere farklı mühendislik firmalarında uzman mühendis olarak uzun süre görev yapmıştır. Basılmış çok sayıda araştırma kitabı ve uluslararası endekslerde taranan bilimsel makaleleri bulunan Prof. Dr. Altıntaş, halen güvenlik ve istihbarat konularında bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

BUY NOW