• bg-slider-5.png

TOPICS/KONULAR


Siber Güvenlik

Kurumsal Sistem Güvenliği

Dağıtık ve Yaygın Sistem Güvenliği

Donanım Tabanlı Güvenlik

Olay İşleme ve Penetrasyon Testi

Yasal Sorunlar

Multimedya ve Belge Güvenliği

İşletim Sistemleri ve Veritabanı Güvenliği

Gizlilik sorunları

SCADA ve Gömülü Sistem Güvenliği

Güvenli Yazılım Geliştirme

Bulut Bilişim Güvenliği

Büyük Veri Güvenliği

Sosyal Ağlarda Güvenlik

Web Tabanlı Uygulamalar ve Hizmetlerin Güvenliği

Güvenlik Protokolleri

VOIP, Kablosuz ve Telekomünikasyon Ağ Güvenliği


Dijital Adli Bilişim

Siber Suçlar

Karşı-Adli Bilişim ve Karşı-Karşı Adli Bilişim Teknikleri

Veri sızıntısı ve Veri Koruma

Veritabanında Adli Bilişim

İçerik Filtreleme

Dosya Sistemi ve Bellek Analizi

Sanal ve Bulut Ortamlarında Adli Tıp

Bilgi Gizleme

Multimedia Adli Bilişimi

İçeriden Saldırıların İncelenmesi

Büyük Ölçekli Araştırmalar

Malware Adli Bilişimi ve Anti-Malware Teknikleri

Ağ Adli Bilişimi ve Trafik Analizi

Donanım Hassasiyeti ve Cihazların Adli Bilişimi

Yeni Tehditler ve Geleneksel Olmayan Yaklaşımlar


Bilgi Güvencesi ve Güvenlik Yönetimi

İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Planlaması

Kurumsal Yönetim

Kritik Altyapı Koruma

Dijital Haklar Yönetimi ve Fikri Mülkiyet Koruması

Güvenlik Ekonomisi

Dolandırıcılık Yönetimi

Kimlik Yönetimi

Kanun ve Yönetmelikler

Güvenlik Politikaları ve Güven Yönetimi

Tehditler, Güvenlik Açıkları ve Risk Yönetimi


Siber Savaş ve Fiziki Güvenlik

Gözetleme Sistemleri

Biyometri Uygulamaları

Siber Savaş Eğilimleri ve Yaklaşımlar

Elektronik Pasaportlar, Ulusal Kimlik ve Akıllı Kart Güvenliği

Sosyal Mühendislik

Kimlik ve Erişim Kontrol Sistemleri

Biyometri Standartları

Yeni Teori ve Algoritmalar


IoT Destekli Teknolojiler

5G Ağlar ve IoT

Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) ve IoT

Sensör ve Aktüatör Ağları

Ultra-düşük güç IoT Teknolojileri ve Gömülü Sistem Mimarileri

Giyilebilir Cihazlar, Vücut Algılayıcı Ağlar, Akıllı Taşınabilir Aygıtlar

IoT Cihazlar ve Sistemleri için Tasarım Uzayı Keşif Teknikleri

Heterojen Ağlar

IoT Protokolleri (IPv6, 6LoWPAN, RPL, 6TiSCH, W3C)

Iot için Adlı Veri Ağı (NDN)

Nano Şeylerin Interneti

Sensör Veri Yönetimi, IoT Madenciliği ve Analitiği

Adaptif Sistemler

Dağıtık Depolama

Veri Füzyonu

Yönlendirme ve Kontrol Protokolleri

Kaynak Yönetimi, Erişim Kontrolü

Kimlik Yönetimi ve Nesne Tanıma

Yerini Belirleme Teknolojileri

Uç Nokta Bilişimi, Sis Bilişimi ve IoT

Makineler Arası Haberleşme (M2M) ve IoT

Endüstriyel IoT


IoT Uygulama ve Hizmetleri

Siber-fiziksel sistemler

İşbirlikçi Uygulamalar ve Sistemler

Servis Deneyimleri ve Analizi

Akıllı Şehirler, Akıllı Kamu Yerleri, Akıllı Ev/Bina

e-Sağlık, Yaşam Desteği,

Akıllı Ulaşım

Akıllı Şebekeler, Enerji Yönetimi

Tüketici Elektroniği

Kırsal Hizmetler ve Üretim

Endüstriyel IoT Servis Oluşturma ve Yönetimi

Kitle Kaynaklı Algılama, İnsan Merkezli Algılama

Büyük Veri ve IoT Veri Analitiği

Semantik Teknolojiler

Mobil Bulut Bilişim ve IoT

IoT için Yatay Uygulama Geliştirme

IoT Uygulama Geliştirme için Tasarım Prensipleri ve En İyi Uygulamalar


IoT Toplumsal Etkileri

IoT’da İnsan Rolü, Sosyal Hizmetler

Değer Zinciri Analizi

IoT için Yeni İnsan-Aygıt Etkileşimleri

Sosyal Modeller ve Ağlar

Yeşil IOT: Sürdürülebilir Tasarım ve Teknoloji

Kent Dinamikleri ve Kitle Kaynaklı Hizmetler

IoT Sürdürülebilirliği ve ROI için Ölçümler ve Değerlendirmeler


IoT için Güvenlik ve Gizlilik

IoT Gizlilik ve Güvenlik Endişeleri

Kimlik Saptama ve Kimlik Doğrulama Sorunları

IoT Güvenliği için Kablosuz Sensör Ağı

IoT’da Saldırı Tespiti

IoT için kriptografi, anahtar yönetimi ve yetkilendirme

IoT’da Fiziksel / MAC / Ağ Saldırıları

IoT’da Çapraz Katmanlı Saldırılar

IoT’da QoS Optimizasyonu ile Güvenlik

IoT’da Gizlilik Tabanlı Kanal Erişimi

IoT Adli Bilişimi

IoT’da Büyük Veri ve Bilgi Bütünlüğü

IoT’da Haberleşme Güvenliği

IoT’da Güvenlik Standartları


IoT Deneysel Sonuçlar ve Dağıtım Senaryoları

Araştırma ve Uygulama Arasındaki Boşluğu Kapama

Deneysel Prototipler ve Sınama Ortamları

Çok amaçlı IOT Sistem Modelleme ve Analiz

IOT Ara Bağlantı Analizi

Gerçek Vaka Dağıtım Senaryoları ve Sonuçları

Standardizasyon ve Düzenleme