Responsive image

HAKKINDA

13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı "3-4 Aralık 2020" tarihinde Koronavirüs salgını nedeniyle online ortamda gerçekleşecektir. Konferans katılım linki web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Konferansın bu yılki ana teması "Siber Güvenlik ve Güvenli Veri Paylaşımı ve Transferi” olarak belirlenmiştir.

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri; ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve endüstriyel çalışmalarının paylaşıldığı, üniversite-kamu- endüstri işbirliğinin geliştirildiği, kamunun bilgilendirildiği, eğitildiği, toplumun bilgi güvenliği farkındalığının arttırıldığı, bunlara ilaveten bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlandığı en önemli etkinlik olarak kabul görmektedir.


ISCTurkey 2020 Konferansı’nın ana teması "Siber Güvenlik ve Güvenli Veri Paylaşımı ve Transferi" olarak belirlenmiştir. Makineler arası iletişim (M2M), Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zekâ, Blok Zincir Teknolojisi, Kuantum Sonrası Kriptoloji(Post-Quantum Cryptology) uygulamalarının artması hem siber savunma hem de siber saldırıların niteliğini kökten değiştirmektedir. Konferansta bu teknolojiler karşısında ortaya çıkan dijital kimlik tanımı çerçevesinde bu alanda oluşan yeni gelişmeler, değişimler; bu alanda gerçekleşebilecek siber saldırılar ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlemlerin yanı sıra, Türkiye'nin siber güvenlik stratejisi, yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamalar ve benzeri konular ele alınacak, çağrılı konuşmacılar, akademik bildirilerin sunulacağı oturumlar ve eğitimler düzenlenecektir.


Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü sunum veya poster sunumu için seçilerek bildiriler kitabında basılacaktır.


Kimler Katılmalı


Konferansımıza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeller, kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliği alanında çalışanlar, bu konulara ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyenler, savunma teknolojilerinde kriptoloji alanında çalışanlar, ülke güvenliği alanında çalışanlar ve hizmet verenler katılmalıdır.


Kayıt


Konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir. Ancak konferansa katılım için kayıt yaptırılması zorunludur.

ISC TURKEY 2020 DÜZENLEME KURULU


PROF. DR. MUSTAFA ALKAN
Konferans Eş Başkanı
Adli Bilişim ABD Başkanı, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU
Konferans Eş Başkanı
Bilgi Güvenliği Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı

PROF. DR. FERRUH ÖZBUDAK
Konferans Eş Başkanı
ODTÜ, Öğretim Üyesi

PROF. DR. ERTUĞRUL KARAÇUHA
Konferans Eş Başkanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

ISC TURKEY 2020 YÜRÜTME KURULU

PROF. DR. MUSTAFA ALKAN
Konferans Eş Başkanı
Adli Bilişim ABD Başkanı, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
MUSTAFA ÖZÇELİK
Bilgi Güvenliği Derneği YK Başkan Yardımcısı
DR. MUSTAFA KUÇÜKALİ
Bilgi Güvenliği Dernegi YK Başkan Yardımcısı
ÖMER KORKUT
Bilgi Güvenliği Dernegi YK Başkan Yardımcısı

ISC TURKEY 2020 PROGRAM

08:30 - 09:30 KAYIT
   
10:00 - 12:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Ahmet Hamdi ATALAY - Bilgi Güvenliği Derneği YK Başkanı
  Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU - BTK Başkanı
  Dr. Ali Taha KOÇ - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
  Adil KARAİSMAİLOĞLU – T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
12:00 - 12:30 DAVETLİ KONUŞMACI
  Prof. Dr. Faruk BİLİR - KVKK Başkanı
 
12:30 – 13:00 Öğle Arası
   
13:00 - 14:30 PANEL - 1
  “Uluslararası Veri Dolaşımı ve Güvenli Ülke”
Panel Yöneticisi: Yavuz Emir BEYRİBEY - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yrd.
  Ömer KORKUT - SDT Genel Müdürü
  Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN - Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Çiğdem KOŞAN - Ticaret Bakanlığı
  Prof. Dr. Turhan MENTEŞ - Hacettepe Üni. Öğretim Üyesi
  Demet KEKLİKKIRAN - KVKK Daire Başkanı
   
14:30 – 15:00 ARA
   
15:00 – 17:00 PANEL - 2
  "Güvenli Veri Paylaşımında Teknik Altyapı ve Uygulamalar"
Panel Yöneticisi: Rıdvan KAHVECİ - BTK Kurul Üyesi
Panelistler Mika LAUHDE - HUAWEI Cyber Sec. & Privacy Affairs Dept.
  Mehmet Ali ERKUL - TÜRKSAT A.Ş
  Mustafa ÖZÇELİK - SSB Siber Güvenlik ve Bil. Sist. Grup Başkanı
  Dr. Mert ÖZARAR - HAVELSAN Siber Güvenlik Grup Lideri
  Tanın AFACAN - ASELSAN Kripto ve Bilgi Teknolojileri Program Direktörü
  Baran KORUKOĞLU - NETAŞ Yönetilen Servisler ve Siber Güvenlik Servisleri Direktörü
 

DİNLEYİCİLER İÇİN KATILIM LİNKİ
   
   
09:30 – 10:15 AKADEMİK SUNUMLAR / BİLDİRİ SUNUMLARI
  "Siber Güvenlik Sanayi ve Kümelenmesi"
Oturum Başkanları Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU - Gazi Üniversitesi / Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR – Hacettepe Üniversitesi
Konu Risk Tabanlı Kimlik Doğrulama
   
Konu Risk Tabanlı Kimlik Doğrulama
  Prof. Dr. Kemal BIÇAKÇI – İstanbul Teknik Üniversitesi
   
10:15 – 12:00 Oturum - Mobil Cihazlarda Güvenlik Çözümü / Mobile Security Solutions
Oturum Başkanları Prof. Dr. Ali DOĞANAKSOY - ODTÜ / Prof. Dr. Ali YAZICI – Atılım Üniversitesi
  Bilimsel Oturum 1: Security Solutions / Güvenlik Çözümleri
  B-DCT based Watermarking Algorithm for Patient Data Protection in IoMT
  Comparative Survey on Single Password Authentication Techniques
  Analysis and Evaluation of Keystroke Dynamics as a Feature of Contextual Authentication
  Security Analysis of Mobile Authenticatior Applications
  Extending Attribute-Based Access Control Model with Authentication Information for Internet of Things
   
12:00 – 13:30 ARA
   
13:30 – 15:30 Bilimsel Oturum - Kriptografik Protokoller / Cryptographic Protocols
Oturum Başkanları Doç. Dr. Murat CENK / Doç. Dr. Sedat AKLEYLEK
  A New Method to Determine The Most Suitable Initial Conditions of Logistic Map in Statistical Randomness Applications
  Improving the Individual Verification of Estonian Internet Voting Scheme
  Statistical Randomness Tests of Long Sequences by Dynamic Partitioning
  Efficient Implementation of HashSieve Algorithm for Lattice-Based Cryptography
  TMVP-Friendly Primes for Efficient Elliptic Curve Cryptography
  Infinite Classes of Six-weight Linear Codes Derived From Weakly Regular Plateaued Functions
   
15:30 – 17:00 Bilimsel Oturum - Bilgi Güvenliği / Information Security
Oturum Başkanları Prof. Dr. Tolga SAKALLI - Trakya Üniversitesi / Doç. Dr. Zülfikar SAYGI - TOBB ETÜ
  Detecting IoT Botnet Attacks Using Machine Learning Methods
  Discovering Inconsistencies between Requested Permissions and Application Metadata by using Deep Learning
  Familial Classification of Android Malware using Hybrid Analysis
  Kurumlar Arasında Web Servis Aracılığı ile Sunulan Kişisel Verilerin Yazılım Geliştiricilere Karşı Korunması
   
 

DİNLEYİCİLER İÇİN KATILIM LİNKİ


13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Basın Bildirgesi

Değerli Bilişim Sektörü,

Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk Sivil Toplum Kuruluşu olan Bilgi Güvenliği Derneği kurulduğu 2006 yılından beri bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası boyutlarda teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürmektedir.


Bu çalışmalardan biri olan ve artık bu alanda Türkiye’nin bir markası haline gelen Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey)’nın 13’üncüsünü tüm paydaşların desteği ile tamamlamış bulunmaktayız. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri alanında ilklere öncülük ederek gerek ülkemizde gerekse dünyada bu alanlardaki bilimsel ve endüstriyel çalışmaların paylaşıldığı, kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin geliştirildiği; yapılan eğitim ve panellerle bilgi alışverişinin sağlandığı en önemli etkinliklerden biri olarak kabul görmektedir.


İlk kez Ocak 2019 tarihinde Dünya Ekonomik Formu (WEF)’nda Japonya tarafından dile getirilen ve daha sonra Haziran 2019 tarihinde Japonya’da yapılan G20 Zirvesinde Liderler Beyennamesi ile ülkeler tarafından imzalanan “Güvenli ve Serbest Veri Akışı (Data Free Flow with Trust - DFFT)” konusundan hareketle ISCTurkey 2020 Konferansı’nın ana teması "Siber Güvenlik ve Güvenli Veri Paylaşımı ve Transferi" olarak belirlenmiştir.


Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu destekleriyle gerçekleştirilen ISCTurkey 2020 bu yıl COVİD-19 pandemisi nedeniyle elektronik ortamda, online gerçekleştirilmiştir.


ENISA (Avrupa Ağı ve Bilgi Güvenliği Ajansı) tarafından düzenlenen “Avrupa Siber Güvenlik Ayı” platformuna kayıtlı bir etkinlik olarak iki günlük bir program şeklinde gerçekleştirilen ISCTurkey konferans etkinliğinin 1. Gününde farklı konularda pek çok önemli uzmanın katıldığı paneller, 2. günü ise akademik çalışmaların sunulduğu ve bilimsel çalışmaların paylaşıldığı akademik oturumlar ile davetli bilim insanlarının verdiği konferanslar şeklinde sürdürülmektedir. IEEE tarafından da desteklenen bu etkinliğimizde bu yıl sunulan bildiriler, IEEE Xplorer’da yayımlanacaktır.


Etkinliğin 1. gününde; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Dr. Ali Taha KOÇ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Sayın Ahmet Hamdi ATALAY’ın açılış konuşmaları sonrasında davetli konuşmacı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk BİLİR’in konuşmaları ardından “Uluslararası Veri Dolaşımı ve Güvenli Ülke“ ve "Güvenli Veri Paylaşımında Teknik Altyapı ve Uygulamalar" temalarında iki panel oturumu yapılmıştır.


Etkinliğin 2. gününde akademik sunumlara ve bilimsel oturumlara yer verilmiştir. Bu yıl etkinlikte yayımlanmak üzere gönderilen 29 bildiriden 14’ü sözlü sunum için kabul edilmiştir.


COVİD-19 pandemisinin de etkisiyle son zamanlarda dijital teknolojilerin kullanımı ve kurumların dijital dönüşümü önemli ölçüde artmıştır. Dijital dönüşümün temelinde veri ve veri temelli teknolojiler önemli yer tutmaktadır. Günümüzde üretilen veri hem nicelik olarak hem de nitelik olarak büyük bir hızla artmaktadır. Artan bu veri ekosisteminde veri ve bilgi güvenliği, veriye erişim, verinin kullanımı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması, veriye erişim, güvenli veri paylaşımı, iletimi, verinin sınır ötesi akışı, veri altyapılarının güvenliği gibi birçok konu üzerinde sürekli çalışılması gereken alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.


Bu dönemde veri güvenliği ihlallerinde, siber saldırılarda ve siber suçlarda on kata varan artışlar söz konusu olmuştur. Siber suçların küresel ekonomiye etkileri Trilyon Dolarlar mertebesine ulaşmıştır. Bireysel, Kurumsal ve Ulusal Güvenliğin önemli unsurlarından biri haline gelen Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik her zamankinde daha da fazla önem kazanmıştır. ISCTurkey etkinliği bu konuda çok önemli bir işlevi her yıl olduğu gibi bu yıl da yerine getirmiştir.


Tüm faaliyetlerimizde yanımızda olan gerçek ve tüzel Dernek üyelerimize, destekleriyle Derneğimize ve etkinliğe güç katan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, T.C. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına, T.C. Savunma Sanayii Başkanlığına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığına; Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesine, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ve sponsorlarımız ASELSAN, HAVELSAN, NETAŞ, TÜRKSAT ve HUAWEI firmalarına teşekkürü bir borç biliriz.


Birbirinden değerli katılımcıların konuşma ve sunumlarına “ISCTURKEY Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı” Youtube kanalından veya konferans resmi web sitesinden https://www.iscturkey.org/ erişilebilmektedir.


Ülkemizin bilgi ve siber güvenliğine gerek düzenlediği etkinlikler gerekse yayımladığı kitap serileri, konferans bildiri kitapçıkları, sunumları, sonuç bildirileri ve raporları ile her zaman katkı vermeye devam eden Bilgi Güvenliği Derneği, bundan sonra da katkılarını sürdürecektir. Daha nice güzel faaliyetlerde buluşmak temennisiyle sağlıklı ve mutlu yıllar diler, tüm katılım ve katkı sağlayanlara şükranlarımızı sunarız. Bilgi Güvenliği Derneği


İLETİŞİM

BİLİMSEL KONULARDA
Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi
Maltepe, Ankara, Türkiye

Telefon: Tel: 0312 582 31 30
E-posta: iscturkey@gazi.edu.tr

ORGANİZASYON
CYBERMAG DERGİSİ

Telefon: +90 507 299 43 42
E-posta: info@cybermagonline.com

KAYIT

Konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir.
"Konferansa ilgili link üzerinden erişebilirsiniz" YOUTUBE