• bg-slider-5.png

ISC TURKEY 2017 PROGRAM

1. GÜN - 20.10.2017

08:30 - 09:00 KAYIT
   
09:00 - 11:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI / Ana Salon
  Ahmet Hamdi ATALAY - Bilgi Güvenliği Derneği YK Başkanı
  Dr. Ömer Fatih Sayan - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
  Dr. Faruk Özlü – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  Ahmet ARSLAN – T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
  Binali YILDIRIM – T.C. Başbakanı


11:00 – 11:30 İletişim Arası
   
11:30 – 12:30 Davetli Konuşmacı, Prof. Dr. Erdal Çayırcı, University of Stavanger , HAVELSAN
   
12:30 – 14:00 Öğle Arası
   
14:00 – 15:30 PANEL - 1 / Ana Salon
  “Kamuda Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Yaklaşımı”
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha - Konferans Eş Başkanı
  Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin - HAVELSAN Akademi ve Teknoloji Direktörü
  Eser Ateş - Biznet Bilişim İş Geliştirme Direktörü
  Dr. Sinan Şenol - ASELSAN Sistem Mühendisi
  Burak Dayıoğlu - Atar Labs CEO
  Emre Evren - EMFA Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı


15:30 – 16:00 İletişim Arası
   
16:00 – 17:30 PANEL - 2 / Ana Salon
  "Büyük Veri Analizi ve Veri Merkezleri Güvenliği,
Analysis of Big Data, Cyber Security of Data Center"
Panel Yöneticisi: Rıdvan Kahveci - BTK Başkan Yardımcısı
Panelistler Ahmet Fethi Ayhan - TURK TELEKOM Siber Güvenlik Direktörü
  Utku Sert - TURKCELL Altyapı Operasyonları Direktörü
  Hasan Süel - VODAFONE Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
  Mustafa Avcı - Intellfor Global Strategy Başkanı
  Halil Yeşilçimen - TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı
  Uğur Çağal - NETAŞ Siber Güvenlik Teknoloji Geliştirme Direktörü
   

2. GÜN - 20.10.2017

09:00 - 10:30 PANEL - 3/ Ana Salon
  "Siber Güvenlik ve Yapay Zeka, Cyber Security and AI"
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu - Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Panelistler Suphi Emre Şahin - HAVELSAN Ar-Ge ve Mühendislik Grup Müdürü
  Emin İslam Tatlı - STM Siber Güvenlik ve Büyük Veri Direktörü
  Yılmaz Değirmenci - Kale İleri Teknoloji Siber Güvenlik Teknolojileri Direktörü
  Oğuz Yılmaz - Labris Networks Teknoloji Direktörü
  Hasan Ali Pazar - SIEMENS
  Atilla Biler - TURKTRUST İş Geliştirme Md. / Ar-Ge Merkezi Danışmanı
   
10:30 – 11:00 İletişim Arası
   
11:00 - 13:00 Ana Salon / Main Hall
Konu Başlığı: Siber Güvenlik Eğitimi / Training on Cyber Security
  "Mobil Güvenlik ve Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi"
Eğitmenler: Murat Karaöz, Ayşe Selçuk - HAVELSAN
   
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği Arası
   
14:00 - 17:00 Ana Salon / Main Hall
Konu Başlığı: Siber Güvenlik Eğitimi / Training on Cyber Security
  "Merkezi Kayıt ve Veri Kaybı Önleme Sistemleri Eğitimi"
Eğitmenler: Cansu Tetik - HAVELSAN
   
17:30 - 18:00 Kapanış Konuşmaları / Closing Remarks: Ana Salon
  Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Konferans Eş Başkanı
  Prof. Dr. Mustafa Alkan, Konferans Eş Başkanı
  Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, Konferans Eş Başkanı
  Prof. Dr. Ersan Akyıldız, Konferans Eş Başkanı

21 EKİM / OCTOBER 2017

09:30 - 10:30 ORAL PRESENTATION SESSION / SÖZLÜ SUNUM OTURUMU / Salon A
  Oturum - 1 / Session 1
Oturum Başkanları/Session Chairs: Prof. Dr. Ferruh Özbudak, ODTÜ - Doç. Dr. Zülfükar Saygı, TOBB ETU
Oturum Konuları / Session Topics 21- Üç Terimli Polinomlar için Karatsuba Benzeri Çarpma Yöntemlerinin Araştırılması
  46- Efficient Big Integer Multiplication in Cryptography
  58- Quantum Group Proxy Digital Signature based on Quantum Fourier Transform by using blinded and non blinded Trend
   
10:30 – 11:00 Çay - Kahve Arası / Coffee Break
   
11:00 - 12:30 Oturum - 3 / Session 3
Oturum Başkanları/Session Chairs: Prof. Dr. Ali Yazıcı, Atılım Üniversitesi - Doç. Dr. Sedat Akleylek, 19 Mayıs Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 13- Türkiye’de Siber Saldırılara Karşı Caydırıcılık
  20- Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Modeli: Siber Güvenlik Kümelenmesi
  22 - Siber Savunmada Yapay Zeka
  48- Blok Zinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri
   
12:30 – 14:00 Öğle Arası / Lunch Break
   
14:00 - 15:30 Oturum - 5 / Session 5
Oturum Başkanları / Session Chairs : Doç. Dr. Ecir Uğur Küçüksille, Süleyman Demirel Üniversitesi -Yrd. Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR, İTÜ
Oturum Konuları / Session Topics 18 - SCADA Sistemleri, Tehdit Ve Güvenlik Açıkları
28 - Tasarımda Veri Koruma: Kişisel Veri Dostu Yazılımlar İçin Hukuki, İdari ve Teknik Bir Yaklaşım
31 - Kurumsal Bilgi Güvenliği Üzerinde Yeni Kayıtlı İnternet Sitelerinin Etkisinin Analiz Edilmesi
   
15:30 – 16:00 Çay - Kahve Arası / Coffee Break
   
16:00 - 17:30 Oturum - 7 / Session 7
Oturum Başkanları / Session Chairs : Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZBAYOĞLU, TOBB-ETÜ - Yrd. Doç. Dr. Hamdi Murat Yıldırım, Bilkent Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 23 - A Spam Detection System with Short Link Analysis
29 - A Review on Social Bot Detection Techniques and Research Directions
36 - Naïve Bayes Classifier Based Spam Detection on Turkish SMS Messages
   

20 EKİM / OCTOBER 2017

14:00 – 15:30 Siber Güvenlik Eğitimi / Training on Cyber Security
  9-10-11 Sınıflar İçin Eğitim Programı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu - Gazi Üniversitesi / Dr. Şahin Bayzan - BTK Bilişm Uzmanı
Oturum Konuları: Siber Ortamda Tehditler
  Siber Ortamların Bilinçli Ve Güvenli Kullanımı
   
18:00 – 19:00 YUVARLAK MASA TOPLANTISI / BGD BİLİM KURULU Salon A
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu - Gazi Üniversitesi
Oturum Konuları: BGD tarafından yürütülen etkinliklerde akademik programların oluşturulması ve siber güvenlik ekosisteminde ihtiyaç duyulan teknolojilerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi çalışmalarında yer alacak akademisyenler ile akademik ihtiyaçların belirlenmesine yönelik ortak akıl çalıştayı yapılacaktır.

21 EKİM / OCTOBER 2017

09:30 - 10:30 ORAL PRESENTATION SESSION / SÖZLÜ SUNUM OTURUMU / Salon B
  Oturum - 2 / Session 2
Oturum Başkanları/Session Chairs: Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL, Gazi Üniversitesi - Doç. Dr. Suat Özdemir, Gazi Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 33- Biometric Verification on e-ID-Card Secure Access Devices: A Case Study on Turkish National e-ID Card Secure Access Device Specifications
  34- Biometric Based Cryptographic Key Generation For Secure Applications
  53- Evaluation of Fingerprint Enhancement Techniques Used by Crime Scene Investigation
   
10:30 – 11:00 Çay - Kahve Arası / Coffee Break
   
11:00 - 12:30 Oturum - 4 / Session 4
Oturum Başkanları/Session Chairs: Doç. Dr. Sevil Şen, Hacettepe Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Serap Şahin, İYTE
Oturum Konuları / Session Topics 26- Android Kötücül Yazılım Tespiti Yaklaşımları
  40 - Android Uygulama İzinlerinin Analizi ile Kötücül Yazılım Tespiti
  49 - A Survey On Android Malware Detection Techniques Using Static Analysis
   
12:30 – 14:00 Öğle Arası / Lunch Break
   
14:00 - 15:30 Oturum - 6 / Session 6
Oturum Başkanları / Session Chairs : Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ, Gazi Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Bülent Tuğrul, Ankara Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 24- Güvenlik Duvarı Etkinlik Ölçümü
27 - Ağda Anomali Tespiti
57 - Türkçe İçerikli Web Sayfaları için Zafiyet Tespit ve Önleme Modeli
   
15:30 – 16:00 Çay - Kahve Arası / Coffee Break
   
16:00 - 17:30 Oturum - 8 / Session 8
Oturum Başkanları / Session Chairs : Yrd. Doç. Dr. Murat KARAKAYA, Atılım Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. İlker Özçelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Oturum Konuları / Session Topics 12 - Review of Evidence Collection and Evidence Protection Phases in Digital Forensics Process
41-Implementation and Evaluation of Improved Secure Index Scheme Using Standard and Counting Bloom Filters
45 - Ev ve Ofis Ağına Katılan Cihazların Güvenliğinin Artırılması için Basit makine Öğrenmesi Yöntemiyle Ağ Geçidi Üzerine Güvenlik Çözümleri Oluşturulması
   

20 EKİM / OCTOBER 2017

14:00 – 15:30 Siber Güvenlik Eğitimi / Training on Cyber Security
  5-6-7 Sınıflar İçin Eğitim Programı
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Küçükali - BTK İnternet Dairesi Başkanı / Ahmet Çubukçu - BTK Bilişm Uzmanı
Oturum Konuları: İnternette Tehditler
  İnternetin Bilinçli Ve Güvenli Kullanımı
   
18:00 – 19:00 YUVARLAK MASA TOPLANTISI /2 BGD - Kurumsal Üyeler Salon B
Oturum Başkanı: Taha Yücel - BGD Başkan Vekili
Oturum Konuları: BGD tarafından yürütülen etkinliklerden sektör beklentilerinin ve isteklerinin belirlenmesi ve bu beklentilerin yürütülecek olan etkinliklere nasıl yansıtılacağına yönelik politikaların oluşturulması amacıyla BGD kurumsal üyelerinin katılımıyla ortak akıl çalıştayı yapılacaktır.
   

21 EKİM / OCTOBER 2017

11:15 - 12:30 SPONSOR SUNUMLARI / Salon C
Oturum Başkanı: Demet KABASAKAL - Bilgi Güvenliği Derneği
Oturum Başkanı: Serkan Birican - EMFA YAZILIM
   
   
   

21 EKİM / OCTOBER 2017

09:30 - 12:30 POSTER (DIALOGUE) SESSION / OTURUMU / Amfi Fuaye
  Oturum - 1 / Session 1
Oturum Başkanları/Session Chairs: Doç. Dr. Murat Cenk, ODTÜ
  Doç. Dr. Tolga Sakallı, Trakya Üniversitesi
  Doç. Dr. Zülfükar Saygı, TOBB ETÜ
  Yrd. Doç. Dr. Enis Karaarslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  Dr. Ahmet Sınak, ODTÜ
   
Oturum Konuları / Session Topics 11 - The Analysis of the Concepts of Informatics, Cyber Crimes and Computer Forensics
  17 - Siber Savunma Tatbikatları: Planlama, Uygulama, Değerlendirme
  32 - Saldırı Tespit Sistemlerinde Ajan Sistemlerin Kullanımı
  35 - Karar Ağacı ile XSS Zararlı Kod Tespiti / Malicious XSS Code Detection with Decision Tree
  38 - Public and Private Sector Cooperation for Cyber Security